Dokumentacja medyczna – niekończąca się historia

Jolanta Budzowska        21 października 2016        5 komentarzy

Post z cyklu „czy wiesz, że…”.

Życie nie przestaje mnie zadziwiać. Najpiękniejsze jest to, że jak już ci się wydaje, że wszystko widziałaś/widziałeś i nic nie jest w stanie cię zaskoczyć, szczególnie w kontaktach pacjent – szpital, to zawsze się znajdzie coś, co zmusi cię do przeczytania setny raz tych przepisów, które i tak znasz już niemal na pamięć, bo cały czas się wokół nich obracasz. Właściwie to lubię, bo takie sytuacje pozwalają nie popaść w rutynę.

Pytanie za sto punktów: czym się różni kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzona za zgodność z oryginałem od kserokopii dokumentacji medycznej?

Odpowiedź pierwsza: pieczątką „za zgodność z oryginałem” i parafką – zwykle pracownika archiwum szpitalnego.

Odpowiedź druga: ceną.

Za uzyskanie kopii dokumentacji poświadczonej za zgodność niektóre podmioty lecznicze pobierają opłatę w wysokości aż 8,03 zł za 1 stronę. Łatwo policzyć, że za 100 stron opłata może wynieść 803 złote, a często dokumentacja liczy po kilkaset stron.

Wypada zapytać: „Ile płacę i dlaczego aż tak dużo?” Dlatego, że przepisy są niejednoznaczne. Nie ma w nich wprosi wskazania, ile szpital powinien liczyć za „kserokopię dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem”, więc niektóre podmioty liczą sobie za to jak za sporządzenie odpisu. Ta stawka 8,03 zł. (na dziś), to jest właśnie za odpis.

Za uzyskanie zwykłej kserokopii maksymalna stawka wynosi 10 razy mniej: aktualnie jest to 80 gr za 1 stronę.

Ciekawostka: za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – czyli na CD lub pen-drivie (raczej pacjenta, bo szpital nie zainwestuje w taki nośnik) – opłata nie może przekraczać 1,6 zł za całość!

I hit: za udostępnienie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie może pobierać opłat. Czyli jak poprosimy o przesłanie mailem scanów, to szpital nie ma prawa wystawić faktury.

Wszystkie te zasady powinny być ujęte w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego. Aktualne informacje o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz – przynajmniej – na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Czy zatem warto wydać żądane przez niektóre szpitale duże – w przypadku kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem – pieniądze po to, żeby mieć udokumentowany w taki sposób przebieg leczenia w ręku ewentualnie czy warto tracić nerwy na wykazanie szpitalowi, że „kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem” to nadal kserokopia, a nie odpis?

I tak, i nie.

Z jednej strony tak, bo najlepiej dysponować, szczególnie na użytek przygotowań do procesu cywilnego – potwierdzoną kopią, za której kompletność i autentyczność ktoś wziął odpowiedzialność, przybijając pieczątkę i parafując każdą stronę.

Z drugiej strony: jeśli otrzymamy „zwykłe” kserokopie albo dokumentacje mailem, ale będą one spełniały wymagania, jakie przepisy wiążą z prowadzeniem dokumentacji: dokumenty będą ułożone w kolejności chronologicznej, kolejne strony będą numerowane, ksera/scany będą czytelne, a do tego będziemy mieli nasz wniosek o wydanie kompletnej dokumentacji medycznej i odpowiedź zwrotną – to trudno będzie szpitalowi w procesie udowodnić, że „przez przypadek” nie załączył (nie przekazał nam) kluczowego dokumentu.

Moja rada: warto ubiegać się o uzyskanie „pełnej dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem” zaznaczając, że opłata od takiej dokumentacji winna być naliczana jak za kserokopię a nie jak za odpis. Ważnym argumentem jest to, że w projekcie nowelizacji Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta sprecyzowano te pojęcia: odpis – to dokument wytworzonego przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem, a kopia to dokument wytworzonego przez dokładne odwzorowanie treści i formy oryginału dokumentacji medycznej.

Jeśli jednak szkoda nam czasu na polemikę ze szpitalem, to poprośmy (na piśmie! nigdy ustnie!) o udostępnienie na elektronicznym nośniku danych albo lepiej – przesłanie mailem. Szpital będzie miał na własne życzenie więcej pracy (scanowanie setek stron, czasem w różnym układzie, i ich zapisywanie na CD albo wysyłanie mailem bywa czasochłonne), skoro chce zarobić na przybijaniu pieczątki. Na użytek analizy i oceny szans na uzyskanie odszkodowania,  a nawet na użytek procesu sądowego o błąd medyczny,  taka forma wystarczy.

I już.

Więcej na temat dokumentacji medycznej można przeczytać po tymi linkami:  milczący świadek, wzór wniosku (można modyfikować zgodnie z tym postem) oraz jak zadbać o treść dokumentacji.

Chirurg z darem Bożym

Jolanta Budzowska        12 października 2016        2 komentarze

Kiedy rozmawiam o błędach medycznych w tzw. kuluarach, lekarze zżymają się, że niedługo już w Polsce nie będzie miał kto leczyć pacjentów, bo mają dość oczekiwania od siebie cudów i tego, że „za byle co” mogą być ciągani po sądach.

No cóż, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a taki pogląd jest na pewno mocno subiektywny… Najlepszym dowodem jest to, że mam niemało klientów – lekarzy – poszkodowanych pacjentów. Bo i lekarz bywa pacjentem.

Kiedy lekarz – poszkodowany pacjent, weryfikuje i ocenia postępowanie kolegów w stosunku do siebie,  nie jest ani wyrozumiały, ani tolerancyjny.  Bo nagle na własnej skórze poczuł, jak wygląda proces leczenia z perspektywy pacjenta.

Czy rzeczywiście pacjenci wymagają od lekarzy zbyt wiele?

Nie demonizujmy. Na potrzeby spraw sądowych o odszkodowanie, błąd medyczny rozumiany jest wąsko, jako postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym.

Oczywiste jest, że nikt nam w 100 % nie zapewni ozdrowienia. Życia wiecznego także nie. Do obowiązków lekarzy należy jednak podjęcie takiego sposobu postępowania (leczenia), które powinno gwarantować, przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy i zasad staranności, przewidywalny efekt w postaci wyleczenia, a przede wszystkim nie narażenia pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia.

Przykład? Bardzo proszę.

Pacjentka przeszła operację wycięcia guza wraz z odcinkiem jelita grubego, a następnie zespolenia pozostałych fragmentów jelita – poprzecznicy ze zstępnicą. Wkrótce została wypisana do domu z zaleceniem kontroli w poradni chirurgicznej za 7 dni, a jej stan określono jako dobry.

Już następnego dnia po wypisie u pacjentki pojawiła się wysoka gorączka, dreszcze, nudności, ból brzucha i torsje. Została przyjęta do szpitala, w którym wcześniej ją operowano, z rozpoznaniem: stan po hemikolektomii lewostronnej, pooperacyjne zapalenie otrzewnej, perforacja wrzodu dwunastnicy, ropień przestrzeni zaotrzewnowej po prawej. W wywiadzie wskazano, że pacjentka została przyjęta w trybie ostrego dyżuru z powodu podejrzenia niedrożności po operacji. Jej stan w momencie przyjęcia do szpitala określono jako średni.

Chora była cierpiąca, leżąca, z ograniczą ilość ruchów z powodu silnego bólu brzucha i dodatnim obustronnie objawem Chełmońskiego. Brzuch był wzdęty, bolesny, odgłos opukowy bębenkowy, nasilona obrona mięśniowa, perystaltyka leniwa. U powódki wykonano wówczas badanie RTG jamy brzusznej, w którym lekarz radiolog nie stwierdził wolnego powietrza pod przeponą, opisał za to kilka poziomów płynu w jelicie w śródbrzuszu i obustronnie nieduży odczyn opłucnowy. Powyższe objawy, uwzględniając wykonaną 8 dni wcześniej operację na otwartym brzuchu, wskazywały na rozwinięcie się zapalenia otrzewnej. Na oddziale wykonano badanie krwi, przy czym dwukrotnie oznaczono CRP uzyskując w pierwszej dobie parametry świadczące o przekroczeniu normy i dwukrotnej zwyżce tego wskaźnika zapalnego.

Te badania nie dawały jednak żadnych rozstrzygnięć co do przyczyn zapalenia otrzewnej u pacjentki. Jej stan wymagał niewątpliwie natychmiastowego zdiagnozowania i – najprawdopodobniej – leczenia operacyjnego. Nie wykonano badania obrazowego jak USG jamy brzusznej, czy tomografii komputerowej jamy brzusznej, ani wszystkich zalecanych badań analitycznych, które mogłyby wyjaśnić przyczynę powodującą zapalenie otrzewnej. Objawy zapalenia otrzewnej nie ustępowały i – zdaniem biegłych – przez cały czas pobytu na oddziale chirurgii u pacjentki były wskazania do doraźnego leczenia chirurgicznego

Kiedy już zdecydowano się na otwarcie jamy brzusznej, odessano 1 100 ml ropnego płynu. Po konsultacji anestezjologicznej powódka została przeniesiona w stanie krytycznym do Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) z rozpoznaniem silnego wstrząsu septycznego.

Leczenie było długie, pacjentka przeszła jeszcze szereg operacji. Dziś biegli określili, że trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi w jej przypadku łącznie 70% i w żadnym stopniu nie jest spowodowany chorobą podstawową (z której została wyleczona), czyli nowotworem.

Czy można było uniknąć takich konsekwencji planowanego leczenia chirurgicznego?

Biegli stwierdzili, że w przypadku tej pacjentki błąd medyczny polegał przede wszystkim na opóźnieniu we właściwym zdiagnozowaniu jej stanu zdrowia oraz na opóźnieniu w podjęciu właściwego leczenia. Mimo objawów wskazujących na zapalenie otrzewnej, co uzasadniało wykonanie u chorej ponownej operacji w pierwszej dobie hospitalizacji, operację tę przeprowadzono dopiero kilka dni później. Ta zwłoka w leczeniu operacyjnym była postępowaniem błędnym, bo wstrząs septyczny związany z zapaleniem otrzewnej stopniowo się pogłębiał,  prowadząc do niewydolności wielonarządowej i do bezpośredniego zagrożenia życia.

Czy w tym przypadku od lekarzy wymagano cudów?

Nie. Personel szpitala postępował zachowawczo, nie wykonywał odpowiednich badań diagnostycznych, które potwierdziłby widoczne „na pierwszy rzut oka” zapalenie otrzewnej. Nie można w żaden sposób usprawiedliwić takiego działania, a właściwie niedziałania. Lekarze nie reagowali na występujące u pacjentki objawy w postaci ostrego brzucha i powiększonej temperatury. A przecież zapalenie otrzewnej w chirurgii jest określane jako stan naglący, wymagający natychmiastowego zdiagnozowania i leczenia operacyjnego…

Sąd przyznał tej pacjentce 300 tys. złotych zadośćuczynienia, odszkodowanie i rentę, wszystkie kwoty z odsetkami za czas trwania procesu.

W sądzie zachowanie lekarza mierzy się bowiem „szkiełkiem i okiem”, przykładając sposób leczenia do przyjętego, abstrakcyjnego wzorca postępowania.  Lekarze zawsze bronią się mówiąc, że medycyna to sztuka, a nie nauka. A jednak ten „wzorzec”, stosowany przez biegłych i sądy, budowany jest według obiektywnych kryteriów. Wymagany jest taki poziom fachowości, poniżej którego postępowanie danego lekarza ocenia się negatywnie.

Jeśli jednak lekarz to tego minimum dorzuci jeszcze element „sztuki”, dar boży, intuicję, jak zwał, tak zwał – to na pewno chory na tym nie ucierpi. Problem polega jedynie na tym, żeby w pierwszej kolejności  trzymać się kanonów, a nie polegać jedynie na intuicji…

Więc będę bronić poglądu, że my, pacjenci, oraz my – prawnicy poszkodowanych pacjentów, nie wymagamy od lekarzy cudów.

Wymagamy jedynie, by byli jak wzorzec z Sevres;-): wykwalifikowani, doświadczeni, dokształcający się, otwarci na nowe metody leczenia, zręczni, uważni, wypoczęci, emaptyczni, o dobrych umiejętnościach komunikacji z pacjentami.

Oraz, żeby dobrze zarabiali i kochali swoją pracę.

Eh, rozmarzyłam się:-)

 

 

Katastrofa pod Szczekocinami a błąd lekarski

Jolanta Budzowska        07 października 2016        7 komentarzy

Skazując niedawno dyżurnych ruchu, którzy zawinili katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, na kary pozbawienia wolności, sędzia powiedział:

– To nie było przestępstwo umyślne. Nikt tego nie chciał, popełniono błędy. Ale kara nie może być łagodna. Ma być wskazaniem dla innych osób odpowiedzialnych w swojej pracy za życie ludzkie, że muszą się doskonalić, nie spać, być czujni.

Podkreślił też, że to nie była tylko śmierć 16 osób:

– Ta tragedia wstrząsnęła w jednym momencie tysiącami ludzi. Potracili żony, mężów, braci, siostry. Ich życie powywracało się do góry nogami.

Przypomnę, że do wypadku doszło 3 marca 2012 r. we wsi Chałupki pod Szczekocinami niedaleko Zawiercia – na zjeździe z Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku Krakowa. O godz. 20.53 zderzyły się czołowo pociągi TLK „Brzechwa” z Przemyśla do Warszawy i Interregio „Jan Matejko” relacji Warszawa – Kraków. Pociąg Warszawa – Kraków wjechał na tor, po którym z naprzeciwka jechał pociąg Przemyśl – Warszawa. Zginęło 16 pasażerów, ponad 100 zostało rannych. Ciężkie obrażenia ciała odniosło 7 pasażerów, a średni uszczerbek na zdrowiu 74 osoby. Ponadto 76 pasażerów odniosło obrażenia lekkie.

Dleczego o tym piszę w tym miejscu, na blogu, którego tematem przewodnim są błędy lekarskie?

Z trzech powodów.

Pierwszy to taki, że tę sprawę ze sprawami o błędy lekarskie czy pielęgniarskie, czy nawet organizacyjne, łączy wspólny mianownik: ich najczęstszą przyczyną jest błąd człowieka. Nie, nie umyślny, bo nikt nie chce spowodować katastrofy kolejowej ani pomylić się i zoperować nie ten poziom kręgosłupa. Ale taki błąd ludzki, którego przy zachowaniu należytej staranności można było uniknąć.

Kolejnym łącznikiem jest podobne zachowanie sprawców. W tej sprawie padły zarzuty umyślnego poświadczenia przez dyżurnych nieprawdy w dokumentacji kolejowej, winni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Jakże to typowe – tyle, że na gruncie prawa cywilnego – dla spraw o błędy medyczne: posługiwanie się sfałszowaną dokumentacją medyczną czy negowanie do upadłego najbardziej oczywistych faktów to nadal zbyt częste elementy strategii procesowej.

I trzeci powód, najważniejszy.

Jakiś czas temu w dyskusji toczącej się w komentarzach pod jednym z postów – w kontekście oceny szans na wygraną w procesach o błędy medyczne – padło stwierdzenie, że w Polsce nie można uzyskać zadośćuczynienia za traumę i ból.

Otóż wygrana właśnie przeze mnie sprawa o zadośćuczynienie dla jednej z pasażerek pociągu, który wykoleił się po zderzeniu pod Szczekocinami, pokazuje, że jednak można.

Nie wiem, czy ta pasażerka była formalnie zaliczona do osób rannych w tej katastrofie, bo właściwie nie doznała fizycznych obrażeń. Zdaniem ubezpieczyciela, skoro poszkodowana nie była hospitalizowana oraz nie odniosła żadnych poważnych uszkodzeń ciała poza ogólnymi potłuczeniami, to zadośćuczynienie powinno być symboliczne. Sąd miał na ten temat inne zdanie. Uszczerbek na zdrowiu to nie tylko widoczne obrażenia.  Zespół stresu pourazowego, wstrząs psychiczny – to poważne szkody na zdrowiu. Często „goją się” dłużej niż złamana ręka.  Jak w tym przypadku.

W katastrofie pod Szczekocinami zniszczone zostały lokomotywy i wagony, a także uszkodzone nawierzchnia, tory i sieć trakcyjna. Straty oszacowano na niemal 20 mln zł. Założę się, że ubezpieczyciele przesadnie nie dyskutowali z wyceną tych roszczeń, choć  – jak pokazuje przykład mojej Klientki – próbowali zaoszczędzić na ofiarach, na wypłacie z tytułu szkód na zdrowiu. Wstyd. Choć z drugiej strony: jestem przyzwyczajona. Typowa strategia, taka jak w procesach medycznych.

Ta sprawa nie była wyjątkiem – ubezpieczyciel zaoferował poszkodowanej całe 2 tys. złotych.

Całe szczęście, że ponad ubezpieczycielem jest jeszcze trzecia, niezwisła władza: sądownicza: sąd w wyroku przyznał poszkodowanej 165 tys. zł. zadośćuczynienia z odsetkami za czas trwania postępowania sądowego i kosztami procesu, unając taką właśnie kwotę, a nie 2 tys. zł. za odpowiednią.

Drobna różnica: 163 tys. zł.

 

Tylko do 15

Jolanta Budzowska        21 września 2016        4 komentarze

Zafascynowała mnie ostatnio rozmowa miedzy ordynatorem oddziału ginekologii, a dyrektorem pewnego szpitala. Tematem tej dyskusji była dostępność znieczulenia do porodu.

Położnik argumentował, że „mamy XXI wiek, a nie średniowiecze. Pacjentki powinny mieć wybór.” Dodał też, że choć nie każda rodząca chce skorzystać z farmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego, a konkretnie zastrzyku zewnątrzoponowego, to jednak świadomość, że w każdej chwili – o ile nie na przeciwwskazań- może uzyskać taką pomoc, jest nieoceniona, i daje poczucie bezpieczeństwa.

Wszystko to na kanwie faktu, że w szpitalu, o którym mowa, takie znieczulenie dostępne jest jedynie w dni powszednie do godz. 15. Dlaczego? Bo brakuje anestezjologów. O tym, że tak może być, mimo prawnego obowiązku zagwarantowania łagodzenia bólu porodowego, pisałam już tutaj i tutaj.

A dlaczego tę konkretną dyskusję odebrałam jako niecodzienną? Bo ordynator z dyrektorem rozmawiali… na łamach prasy. Warto przy tym dodać, że w dodatku, jak wynika z wydźwięku artykułu – w tzw. duchu wzajemnego zrozumienia.

Dyrektor lecznicy narzekał, że brakuje pieniędzy nawet na zakup podstawowego sprzętu. A położnik przyznawał, że aby sytuacja na ginekologii się poprawiła, muszą być dodatkowe etaty dla anestezjologów: „Idealnie byłoby, gdyby ginekologia miała dla siebie wyspecjalizowanego anestezjologa, choć jeden specjalista i tak nie rozwiązałby problemu, bo przecież musi mieć zmiennika – dzieli się spostrzeżeniami ordynator. -W przeciwnym razie nasze położnictwo straci dobrą opinię i kobiety nie będą chciały rodzić u nas – prognozuje.”

Panowie nie analizują jednak sytuacji co – jeśli pośrednio lub bezpośrednio – brak znieczulenia wpłynie negatywnie na przebieg porodu i w efekcie dojdzie do niedotlenienia dziecka?

Można się przecież obczytać, pilnie przygotować teoretycznie, przeczesać fora w poszukiwaniu dobrych rad, mieć za sobą szkołę rodzenia, a ból i tak wyłączy racjonalne myślenie i wykluczy współpracę rodzącej z osobą prowadzącą poród. Kto wówczas odpowie za zły stan urodzeniowy dziecka?

Ordynator powie: „A nie mówiłem?” (mówił, dzielił się nawet przemyśleniami na łamach prasy) i będzie miał rację.

Jako pointę zacytuję komentarz zamieszczony pod innym postem (tym): „tego typu [o błąd medyczny- przyp.JB] sprawy mają prawie zawsze głębsze dno. Otóż nawet w przypadku błędnego działania lekarza zazwyczaj (…) główną, a czasem jedyną odpowiedzialność ponosi zoz. Albo z powodu presji na ograniczanie ilości badań/nie przyjmowania chorych na oddział. Albo dany lekarz prowadzi 12-16 pacjentów zamiast 4-6; niby czegoś nie dopilnował, jednak nikt nie bierze pod uwagę, że nie był w stanie; zoz oszczędza na zatrudnieniu personelu.”

Zgadzam się w 100 % . Nie wystarczy „jakoś” leczyć pacjentów. Trzeba ich leczyć tak, aby zapewnić pacjentom i personelowi bezpieczeństwo wykonywanych świadczeń.

A tak na marginesie: polecam lekturę całego artykułu, którego fragmenty zacytowałam wyżej. Można się z niego miedzy innymi dowiedzieć, jakie są wskazania i przeciwskazania do znieczulenia zewnątrzoponowego, jakie są skutki uboczne tej metody, a także na jakie niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu może liczyć rodząca. Pełny tekst znajduje się tutaj.
Czytaj więcej w Gazecie Krakowskiej.

Zadośćuczynienie czy rachunek za śmierć

Jolanta Budzowska        15 września 2016        Komentarze (0)

Kwoty zawsze budzą emocje. Nawet wśród profesjonalistów. O tym, jakie powinno być zadośćuczynienie za krzywdę  pisałam już kilkakrotnie, np. tutaj.  Przepis mówi krótko: „odpowiednie”.

„W niemal jednobrzmiących fragmentach pism Zuzanna Kurtyka (wdowa po zmarłym szefie IPN Januszu Kurtyce; domaga się od MON miliona zł), jej syn – Krzysztof (ubiega się o 450 tys. zł) i Magdalena Merta (żona zmarłego wiceministra kultury Tomasza Merty; żąda 2 mln zł) piszą, że skoro minister Macierewicz powołał podkomisję – musiały wyjść na jaw nowe „okoliczności sprawy”. A więc ich roszczenia w stosunku do państwa są w pełni uzasadnione. (…)
W 2011 r. państwo wypłaciło już krewnym ofiar katastrofy pierwsze zadośćuczynienia. 270 osób: mężów, żon, dzieci i rodziców ofiar spod Smoleńska otrzymało wówczas po 250 tys. zł. Łącznie Skarb Państwa przeznaczył więc na rekompensaty dla nich 67,5 mln zł. Niektóre rodziny smoleńskie dostawały łącznie po kilkaset tys. zł, a liczniejsze – ponad milion zł.”

– podaje portal oko.press. I dalej:

„Jak na polskie warunki to ogromne zadośćuczynienia. Bliskim osób, które giną w wypadkach komunikacyjnych sądy przyznają zwykle zaledwie ułamek tych kwot.”

To prawda.  Tak samo jest w przypadku zadośćuczynienia za śmierć pacjenta – dla osób bliskich. Nawet najbliżsi członkowie rodzin nie mogą zwykle liczyć na więcej niż nieco ponad sto tysięcy złotych. W szczególnych okolicznościach rekompensaty są wyższe, jak w sprawie związanej ze śmiercią pacjentki w wyniku operacji polegającej na wewnątrznaczyniowej embolizacji naczyniaka tętniczego – żylnego znajdującego się w jej mózgu. Naczyniak wraz z jego naczyniem żywiącym miał być podczas zabiegu zaklejony klejem tkankowym wstrzykniętym przez specjalistyczny mikrocewnik. W czasie zabiegu doszło do pęknięcia mikrocewnika w organizmie pacjentki i wycieku w miejscu jego pęknięcia kleju do mózgu pacjentki. W wyniku tego pacjentka zmarła po operacji. Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził na rzecz matki zmarłej pacjentki kwotę zadośćuczynienia 500.000 zł. Więcej o tej sprawie przeczytać można tutaj.

Można się zastanawiać, które rozstrzygnięcia są sprawiedliwe czy też „bardziej sprawiedliwe”. Czy tylko te na poziomie ugód „smoleńskich” z 2011 roku, przyznających każdemu członkowi najbliższej rodziny, bez względu na ich indywidualną sytuację, po 250 tys. zł., czy może także takie wyroki, gdzie sąd uznaje, że odpowiednie zadośćuczynienie dla dorosłej, samodzielnej córki w przypadku śmierci jej rodzica to np. 40 tys. zł.?

W poszczególnych krajach Europy ta kwestia wygląda różnie. Nieco upraszczając: w państwach, gdzie dominuje religia katolicka, zadośćuczynienia w przypadku śmierci osoby bliskiej są znaczące. Czasem, jak w Hiszpanii, obowiązują ścisłe zasady obliczania wysokości zadośćuczynienia za krzywdę.

zrzut-ekranu-2016-09-12-o-08-58-03

zrzut-ekranu-2016-09-12-o-08-58-10

 

Powtórzę pytanie: jakie zasady są bardziej sprawiedliwe? Czy tzw. dyskrecjonalną władzę, jaką sąd dysponuje w Polsce, mogą i czy powinny zastąpić matematyczne reguły?

 

Zrzuty ekranu zamieszczone w poście pochodzą z prezentacji prof. Dr Miquel Martín-Casals (wykład na konferencji PEOPIL w Madrycie 8-10 września 2016 r.)