Błąd lekarski a skarga do NFZ

Jolanta Budzowska        14 stycznia 2018        Komentarze (1)

Czy w sprawie błędu medycznego warto złożyć skargę do NFZ?

Warto. Dlaczego?

Najpierw przykład.

Na stronie oddziału otolaryngologii pewnego szpitala można było przeczytać, że lekarze wykonują tu szereg zabiegów, w tym te bardziej skomplikowane. I jeszcze znalazło się tam zdanie: „Oddział zapewnia możliwość uzyskania całodobowej pomocy laryngologicznej w pilnych przypadkach”.

Kiedy jednak sprawdzono funkcjonowanie oddziału, to okazało się, że – jak wynika z ustaleń kontroli – na oddziale po południu i w nocy była zaledwie jedna pielęgniarka. Lekarz był wyłącznie pod telefonem. Zdaniem kontrolujących, taka opieka nad pacjentem w tym szpitalu stanowiła zagrożenie dla życia i zdrowia chorych. W sprawie wypowiedział się też konsultant wojewódzki do spraw otolaryngologii, który we wnioskach z kontroli postawił pytanie, kto na przykład prowadzi akcję reanimacyjną po zatrzymaniu krążenia u pacjenta i po jakim czasie się ona rozpoczyna, skoro na miejscu nie ma lekarza.

Zwrócił uwagę, że nie może być tak, że na oddziale popołudniami i w nocy jest zaledwie jedna osoba, która opiekuje się zarówno pacjentami na zwykłych salach chorych, jak też tymi w stanie ciężkim. Opisane wydarzenia miały miejsce oczywiście już jakiś czas temu, zastanawiam się, czy dzisiaj ocena konsultanta byłaby taka sama… Dlaczego? Czytaj więcej w poście: „Lekarz jak saper: rozpoznanie skrętu jądra”. 

Opisane postępowanie było przeprowadzona na wniosek wojewody, ale tego typu kontrola może się też toczyć z inicjatywy NFZ, we współpracy z konsultantami wojewódzkimi.

NFZ nie ma uprawnień do wyciągania konsekwencji służbowych w stosunku do lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników podmiotów leczniczych*. W związku z tym nie zajmuje się skargami na postępowanie personelu medycznego. Sprawuje za to generalną kontrolę warunków udzielania świadczeń.

W praktyce Fundusz, we współpracy z konsultantami wojewódzkimi w danej dziedzinie medycyny, może w trakcie postępowania wyjaśniającego, zarządzonego po skardze złożonej przez pacjenta, ocenić postępowanie diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne w podmiocie leczniczym w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy.

Oczywiście, NFZ kontroluje przede wszystkim to, czy dany podmiot leczniczy prawidłowo realizuje warunki kontraktu z Funduszem, czyli skupia się na tym, czy leczenie, które podlega refundacji, jest prowadzone prawidłowo. Nie interesuje się w związku tym leczeniem prywatnym, odpłatnym.

Jeśli w wyniku kontroli NFZ ustali, że podmiot niewłaściwie realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Funduszem, bo na przykład występują braki w wyposażeniu czy personel nie ma wymaganych kwalifikacji, albo lekarzy jest zbyt mało w stosunku do wymogów NFZ, to taki protokół kontroli może być istotnym dowodem w sprawie o błąd medyczny.

Oczywiście, tylko wtedy, gdy tylko stwierdzone przez NFZ naruszenia prawa pozostają w związku przyczynowo-skutkowym ze szkodą na zdrowiu pacjenta.

Dlatego właśnie uważam, że jeśli pacjent dostrzega, że wbrew temu, co szpital deklaruje na www, przez dłuższy czas na przykład nie ma w nim możliwości wykonania określonych badań, bo „sprzęt jest zepsuty”, albo „bo nie ma kto opisać badania” itp. – warto złożyć skargę na NFZ, a potem zapoznać się z wynikami postępowania wyjaśniającego lub kontroli, jeśli zostanie wszczęta. Większość skarg pacjentów okazuje się być zasadna albo przynajmniej częściowo zasadna*.

W sprawie opisanej na wstępie protokół pokontrolny trafił do Prokuratury Regionalnej, która wszczęła śledztwo w tej sprawie i teraz sprawdza, czy szpital narażał pacjentów na niebezpieczeństwo i czy błędy organizacyjne mają związek ze śmiercią trzech pacjentów…

 

 

*Informacje o uprawnieniach kontrolnych NFZ i zasadności skarg pacjentów (na podstawie danych małopolskiego oddziału NFZ dotyczących roku 2016) zaczerpnęłam z wykładu Pana mec. Tomasza Filarskiego „Naruszenia prawa osób ubezpieczonych w świetle skarg kierowanych do NFZ”, wygłoszonego na 6. Kongresie Prawa Medycznego, który odbył się w dniach 6-7 grudnia 2017 r.  w Krakowie.

 

 

 

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Kazik Styczeń 14, 2018 o 13:05

W 2010r złożyłem skargę również do NFZ,odpowiedziano mi ,NFZ nie jest instytucją władną by dokonywać kontroli co więcej poproszono nas abyśmy poinformowali NFZ o wynikach dochodzenia jak również wyrokach jakie zapadły tak przed OSL,jak również karnych. OSL lekarza oskarżyło lecz sprawę tak prowadzono aby ją przedawnić zarzuty pozostały.RZPP również wydał niekorzystną opinię w stosunku do trzech szpitali o fakcie powiadomił również wojewodę .NFZ jako organ rządowy winien wdrożyć dochodzenie,czy szpital posiadał odpowiedni sprzęt tak do diagnostyki ,czy choćby lekarza specjalistę z zakresu neurochirurgi , lekarza o takiej specjalności szpital nie zatrudniał.A był to szpital który wykonywał operacje neurochirurgiczne.Szpital ten również nie miał podpisanych żadnych umów z innymi ośrodkami tak z pogotowiem jak również z szpitalami które posiadają odpowiedni sprzęt diagnostyczny.Tak orzekł biegły,biegły stwierdził równiwż o nieprawidłowościach epidemiologicznych jak również braku rejestru użyci sprzętu operacyjnego jednorazowego użytku,i wiele wiele innych.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: