Jolanta Budzowska

radca prawny

Partner w kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni (BFP) z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się w reprezentacji osób poszkodowanych w cywilnych procesach sądowych w sprawach związanych ze szkodą na osobie, w tym w szczególności z tytułu błędów medycznych oraz z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
[Więcej >>>]

Jak uzyskać odszkodowanie?

O mnie

Powinnam chyba zacząć o tego, od czego zaczyna każda nowa poznana osoba „z branży” medycznej: mec. Budzowska – postrach polskich szpitali…

Nie chodzi mi o to, żeby straszono mną dzieci lekarzy, kiedy są niegrzeczne. Moim celem jest skuteczne dochodzenie na rzecz pacjentów tego, co gwarantuje im prawo, kiedy padli ofiarą błędu medycznego. Zadośćuczynienie za błąd lekarza to nie jest pojęcie wymyślone po to, by gnębić środowisko lekarskie, choć tak lubią myśleć moi przeciwnicy procesowi.

Jestem dumna z osiągnięć mojej kancelarii. Byłam pełnomocnikiem w sprawie, w której zapadł historyczny wyrok w procesie o błąd medyczny: 700 tys. zł. zadośćuczynienia dla 4-letniego chłopca, który padł ofiarą bałaganu organizacyjnego panującego w klinice i od  tego zdarzenia cierpi na niedowład kończyn dolnych. Historyczny – bo w  2007 roku zadośćuczynienia sięgały najwyżej 300 tys. zł.  Teraz rekordowe wygrane w sprawach medycznych też należą do mnie i mojego zespołu prawników, są to m.in. sprawy, w których zapadły wyroki: Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18.01.2016 r. – zadośćuczynienie 1,200 tys. zł., Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8.10.2010 r. – zadośćuczynienie 1,200 tys. zł., Sądu Okręgowego  w Warszawie (nieprawomocny) z dnia 22.12.2014 r. – zadośćuczynienie 1,100 tys. zł., Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31.10.2014 – zadośćuczynienie 900 tys. zł.

Piszę o wyrokach i kwotach, bo wiem, że są ważne. Na końcu – zakończonej mimo wysiłków niepowodzeniem – walki o zdrowie, jest przecież przynajmniej nadzieja na to, że uzyskana rekompensata pozwoli na godne życie i dalsze leczenie i rehabilitację. Dla mnie ważny jest w tym wszystkim jednak przede wszystkim człowiek. Wyrok, jaki zapada po najczęściej wieloletniej walce na sali  sądowej, jest oczywiście zakończeniem pewnego etapu, ale – dla pacjenta – przede wszystkim początkiem nowego rozdziału życia, z nowymi możliwościami!

Mam męża, dwie córki i psa. Dbam o równowagę emocjonalną i kondycję, by móc utrzymać koncentrację w czasie wielogodzinnych rozpraw. Ćwiczę na siłowni, biegam, gram w tenisa i pływam.

I jeszcze oficjalne informacje:

Jestem radcą prawnym od 1996 roku i partnerem w kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni (BFP) z siedzibą w Krakowie.

Od wielu lat specjalizuję się w reprezentacji osób poszkodowanych w cywilnych procesach sądowych w sprawach związanych ze szkodą na osobie, w tym w szczególności z tytułu błędów medycznych oraz z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Mam w dorobku najwyższe wygrane dla poszkodowanych w historii polskiego sądownictwa. Byłam i jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w łącznie blisko 500 procesach cywilnych o wysokiej wartości przedmiotu sporu (powyżej 200 tys. zł), toczących się przed sądami w całej Polsce, w tym przed Sądem Najwyższym.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje także sprawy związane ze szkodą na osobie z elementem transgranicznym, a w szczególności dotyczące wypadków drogowych i samolotowych. W tej kategorii w moim dorobku znajduje się między innymi sprawa prowadzona we współpracy z zagranicznymi kancelariami na rzecz ponad 130 pasażerów poszkodowanych w związku z awaryjnym lądowaniem samolotu Boeing 767 na lotnisku Okęcie w Warszawie (rejs PLL LOT 016), w wyniku której na drodze ugody pozasądowej uzyskano dla poszkodowanych wysokie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Moja działalność zawodowa to także członkostwo w organizacjach międzynarodowych. Od 2009 roku z ramienia Polski jestem członkiem Zarządu organizacji Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers (POEPIL) z siedzibą w Birmingham w Anglii, zrzeszającej prawników specjalizujących się sprawach dotyczących szeroko rozumianej szkody na osobie. W 2010 roku w imieniu PEOPIL w ramach konsultacji społecznych sporządziłam i złożyłam na ręce Ministra Zdrowia opinię do projektu ustawy z dnia 1 września 2010 roku o zmianie ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ponadto będąc od 2014 roku członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia The Association of Personal Injury Lawyers  (APIL) z siedzibą w Nottingham nieustannie pogłębiam swoją wiedzę z zakresu prawa odszkodowawczego w systemie common law.

Również w 2014 roku zostałam zaproszona przez Krajową Radę Radców Prawnych do zespołu ds. odpowiedzi na konsultację Rady Europy w przedmiocie przyszłości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jako radca prawny byłam i jestem pełnomocnikiem osób skarżących w kilku sprawach toczących się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Od 14 marca 2014 roku jestem także członkiem Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Od 1 stycznia 2012 roku orzekam także w ramach powołanej przez Wojewodę Małopolskiego Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie jednej z 16 tego rodzaju Komisji na terenie Polski. Komisja ta gdzie rozstrzyga o błędach medycznych w ramach specjalnego, pozasądowego trybu administracyjnego.

Moja działalność dydaktyczna obejmuje przede wszystkim regularne publikacje oraz komentarze oraz wykłady na temat roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie oraz z zakresu prawa cywilnego materialnego oraz procesowego.

Publikacje:

https://bf.com.pl/publikacje