Jolanta Budzowska

radca prawny

Partner w kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni (BFP) z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się w reprezentacji osób poszkodowanych w cywilnych procesach sądowych w sprawach związanych ze szkodą na osobie, w tym w szczególności z tytułu błędów medycznych oraz z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
[Więcej >>>]

Jak uzyskać odszkodowanie?

Organizacje partnerskie

PEOPIL
Od roku 2009 jestem członkiem Zarządu reprezentującym polskich prawników w europejskiej organizacji PEOPIL – Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers z siedzibą w Birmingham w Anglii. Organizacja ta zrzesza prawników specjalizujących się sprawach dotyczących uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia.

APIL
Będąc od 2014 roku członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia The Association of Personal Injury Lawyers * (APIL) z siedzibą w Nottingham nieustannie promuję i rozwijma wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa odszkodowawczego na rzecz osób poszkodowanych.

IETL
W listopadzie 2016 roku zostałam przyjęta w poczet prawników zrzeszanych przez IDEC – Institute for European Traffic Law z siedzibą w Luksemburgu. IDEC został utworzony w 2003 roku i swoje działania skupia wokół rozpowszechniania wiedzy dotyczącej prawa ubezpieczeń, regulacji odnoszących się do określania podmiotów ponoszących odpowiedzialność cywilną za skutki zdarzeń oraz generalnie ujętego prawa o ruchu drogowym.

EUROJURIS INTERNATIONAL
Od 2003 roku współpracujemy z EUROJURIS INTERNATIONAL – wiodącą europejską organizacją zrzeszającą około 600 kancelarii, której celem jest zapewnienie Klientom pomocy prawnej za granicami kraju ich siedziby lub miejsca zamieszkania. Kancelaria posiada status członka korespondenta organizacji Eurojuris International.