Jolanta Budzowska

radca prawny

Partner w kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni (BFP) z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się w reprezentacji osób poszkodowanych w cywilnych procesach sądowych w sprawach związanych ze szkodą na osobie, w tym w szczególności z tytułu błędów medycznych oraz z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
[Więcej >>>]

Jak uzyskać odszkodowanie?

wojewódzkie komisje

Mam w ręku „jeszcze ciepły” dokument – raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o funkcjonowaniu Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych: ”Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjentów. Informacja o wynikach kontroli”.  Pełny raport ma sporą objętość. Trzyma jednak czytelnika całkiem nieźle w napięciu przez wszystkie 77 stron, bo kontrola NIK ujawniła sporo nieznanych informacji o działalności […]

  Ministerialny zespół ds. absurdów w prawie, oficjalnie zwany Zespołem do opracowania raportu dotyczącego uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej,  zakończył swoją pracę i przedłożył Ministrowi Zdrowia końcowy raport. Jak wynika z informacji wstępnych zawartych w raporcie, celem zespołu było wskazanie tych przepisów, które utrudniają życie podmiotom wykonującym działalność leczniczą. To  poniekąd wyjaśnia skład zespołu, […]

„Rekompensowanie szkód związanych z leczeniem w modelu pozasądowym” – to niekończąca się historia. Temat, którym od jakiegoś czasu epatuje się pacjentów, obiecując im gruszki na wierzbie. Mamy najnowsze propozycje ministerialne. Wcześniej były nimi wojewódzkie komisje. Orzekam w takiej właśnie, małopolskiej Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. W 2012 roku temu, kiedy komisje zaczynały […]